leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department.
Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

         Ὁ Νομς Πιερίας παρουσιάζει ντονο ρχαιολογικ κα στορικ νδιαφέρον,
καθ
ς πάρχει μιά συνέχεια τς στορικς του πορείας πού κτείνεται π τ Νεολιθικ οκισμ το Μακρυγιάλου, τν ρχαία Πύδνα κα τ ρχαο Δίον, τ Κάστρο το Πλαταμώνα καί φθάνει στά Βυζαντινά καί μεταβυντινά μνημεα του.

 

 ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ

         Εναι δεύτερος σ πληθυσμ δμος το νομο Πιερίας (7.000 κάτοικοι περίπου), στ νότιο τμμα του κα πέχει 92 χιλιόμετρα π τν Θεσσαλονίκη κα 22 π τν Κατερίνη. νατολικ βρίσκεται παραλία το Λιτοχώρου μ μεγάλο ριθμ ξιόλογων τουριστικν ποδομν.

         Παρ τν μεγάλη νάπτυξη το δήμου τς τελευταες δεκαετίες, τ Λιτόχωρο παραμένει κα σήμερα να π τ πι χαρακτηριστικ δείγματα μακεδονικς ρχιτεκτο-νικς. Δν λείπουν κα τ νεοκλασσικά, λιγοστ μέν, λλ σημαντικ ρχιτεκτονικ μνημεα, τ ποα νκαν κυρίως σ Λιτοχωρίτες ναυτικούς, πο θέλησαν ν μεταφέρουν στν τόπο τος τν αγλη τν μεγάλων μεσογειακν λιμανιν.

         Ἡ πρώτη καταγεγραμμένη ναφορ γι τ Λιτόχωρο εναι ταν  γιος
Διονύσιος
πισκέφθηκε τν περιοχ τν 16ο αώνα κα δρυσε στ βορειοδυτικ τν ερ Μον το γίου Διονυσίου ν λύμπω. π τότε τ Λιτόχωρο κα  Μον κολούθησαν μιά κοιν στορικ πορεία.

         Τ «Χοροστάσι», μ τν αωνόβιο πλάτανό του, εναι χρος που δίδαξε  γιος Κοσμς Ατωλς, κατ τν παράδοση, ν ργότερα, δίπλα στ ναΐσκο πο τιμ τ μνήμη του, γίνονταν πανηγύρια. Στ χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτούργησε κρυφ σχολει μέσα στ χρο τς κκλησίας τς γίας Σολομονς.

 

                ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

         Μοναστρι τν Εσοδίων τς Θεοτόκου Πέτρας. Τ μοναστρι τς Παναγίας κοντά στ χωρι Πέτρα χρονολογεται π τν 11ο αώνα. πετέλεσε κατά τό παρελθόν δρα πισκοπς.

         Τό ξωκκλήσι τς γ. Κόρης βρίσκεται στούς πρόποδες το λύμπου κοντά στήν Βροντο, σέ μιά πότομη χαράδρα. Εναι φιερωμένο σέ γνωστη θαυματουργό γία νεομάρτυρα, πού ζησε τήν περίοδο τς Τουρκοκρατίας. 

         Ἐκκλησία τς γίας Τριάδος - Βροντο: Μιά κκλησία το 14ου αώνα χτισμένη σ ναν βράχο σ ψος 420 μ. Εναι τοποθετημένη στν ξοδο το ρέματος το Παπ, κοντ στ χωρι Βροντο. πάρχουν δύο γιογραφίες στν κκλησία, πι πρόσφατη χρονολογεται π τν 17ο αώνα.

  κκλησία το γίου θανασίου στήν νω Σκοτίνα εναι κτίσμα το 17ου αώνα μ να ξοχα χρωματισμένο σωτερικό. Μιά σειρ φηγήσεων π τν Παλαι κα τν Καιν Διαθήκη κοσμον τ Να κα μιά μεγάλη σύνθεση τς Δευτέρας Παρουσίας τ Νάρθηκα. Χαρακτηριστικ εναι τ ξύλινο τέμπλο.

         Τό ξωκκλήσι τς Μεταμορφώσεως το Σωτρος Χριστο στήν περιοχή τς Σκοτίνας μέ τίς περίφημες τοιχογραφίες του.

         Τό Μοναστρι τς Παναγίας Κανάλων, ερίσκεται σ πόσταση 8 χλμ. νατολικά το χωριο Καρυά, στ χαράδρα τς Ζηλιάνας. Εναι φιερωμένο στ γέννηση τς Μητέρας το Θεο.  δρυσή του σύμφωνα μ τήν παράδοση, χρονολογεται περίπου τόν 11ο αἰῶνα. Εναι Μετόχι τς Μονς το γίου Διονυσίου.

         Μοναστρι τς γίας Τριάδος - Σπαρμο. Στν ξοδο το ρέματος το Μαυρατζ κα σ ψόμετρο 1.020 μ. βρίσκεται  νδρώα ερά Μον τς γίας Τριάδος το Σπαρμο, πο κμασε στς ρχς το 18ου αώνα.

         Τ μοναστρι το γίου Γεωργίου πού βρίσκεται στ χωρι Ρητίνη κα εναι Μετόχι τς Μονς το γίου Διονυσίου. Εναι να μετα-βυζαντιν μνημεο μ σημαντικς γιογραφίες το 14ου κα 16ου αώνα. Σύμφωνα μ λαϊκές μαρτυρίες ποτελοσε κρυσφύγετο τν γωνιστν κατ τ διάρκεια το Μακεδονικο γώνα.

         Στήν περιοχή το Λιτοχώρου πάρχουν πίσης καί τά ξς ξιόλογα ξωκκλήσια. Τς γίας Μαρίνας, τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου, τς γίας Παρασκευς, τν γίων ποστόλων, το Προφήτη λία, το γίου ωάννου το Θεολόγου, το Γενεθλίου της Θεοτόκου (Παναγία πάπα-Νεχτάρη), παλαις Νας τς γίας Σολομονς (Μετόχι τς ερς Μονς γίου Διονυσίου) κ..

 

                                            ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

         Στς πλαγις το λύμπου μπορε κανες ν πισκεφθε τς ρχαες πόλεις Δίον, Πίμπλεια κα Λείβηθρα, καθς κα τ κάστρο το Πλαταμνος, πο εναι χτισμένο πάνω στν ρχαία πόλη ράκλεια.

 

                                                                 ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ

         Στος πρόποδες το λύμπου κα μόλις 5 χλμ. π τς Πιερικς κτς βρίσκεται τ ρχαο Δίον,  ερ πόλη τν Μακεδόνων. π τ νασκαφικ ερήματα προκύπτει τι τ Δίον καλύπτει μιά ζω 1000 χρόνων, π τν 5ο α. π.Χ. μέχρι τν 5ο α. μ.Χ.

         Στ Δίον συγκεντρώνονταν ο Μακεδόνες, γι ν τιμήσουν σ τακτ χρονικ διαστήματα μ θυσίες κα ναθήματα τος λυμπίους θεούς.  πίλογος γιά τήν πόλη γράφηκε τν 5ο α. μ.Χ., πό καταστρεπτικούς σεισμούς, πλημμρες κα λλες θεομηνίες. Σήμερα στ ρχαιολογικ Μουσεο τς περιοχς κτίθενται τ ερήματα τν νασκαφν. Κάθε καλοκαίρι διοργανώνεται τ Φεστιβλ λύμπου στ ρχαο θέατρο το Δίου.

 
                                             ΛΕΙΒΗΘΡΑ-ΠΙΜΠΛΕΙΑ-ΛΕΙΔΗΡΑ

        Στν περιοχ τς Σκοτίνας εκάζεται τι βρισκόταν  ρχαία Πίμπλεια, τ Λείδηρα κα τ Λείβηθρα, πόλεις πο συνδέθηκαν μ τ ζω κα τν θάνατο το ρφέα.

        Τ Λείβηθρα κα  Πίμπλεια βρίσκονταν στος πρόποδες το λύμπου κα στ βόρειο τμμα τς Σκοτίνας. νακαλύφθηκαν τείχη, τ ποα κτίστηκαν π τν Βασιλι ρχέλαο τς Μακεδονίας, στ τέλη το 5ου π. Χ. αώνα.

        Σύμφωνα μ τν παράδοση, τ Λείβηθρα   γειτονικ πόλη τς Πίμπλειας, θεωρονται πατρίδα το ρφέα Στήν περιοχ σως γίνονταν ο ρχαιότερες μυστηριακς τελετς.

        Στν Παραλία τς Σκοτίνας νακαλύφθηκαν κα τ ρείπια μις ρχαίας πόλης πο μλλον ποδίδονται στν πόλη Λείδηρα.

 

                                               ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

        Ἀποτελε κάστρο - πόλη τς μεσοβυζαντινς περιόδου το 10ου α. μ.Χ. Εναι χτισμένο νοτιανατολικ το λύμπου, στ θέση τς ρχαίας πόλης ράκλειας. Πύργος του, πο δεσπόζει πάνω στν θνικ δό, εναι να πιβλητικ μεσαιωνικ φρούριο.

        Σημαντικ ερήματα ποτελον :  βυζαντινς νας το 10ου - 11ου αώνα, ο οκίες 10ου αώνα, νας το 18ου αώνα, τ τμμα λληνιστικο τείχους κα  πύλη στ τεχος το κροπυργίου