leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. ραγδαία ξάπλωσή της σ΄ λόκληρο τόν ρωμαϊκό κόσμο βοηθήθηκε πο τήν κοινή λληνική γλσσα, τήν κοινή λληνική περιρέουσα τμόσφαιρα καί τήν πουσία συνόρων.

Σ΄ ατόν τόν ξελληνισμένο κόσμο δημιουργήθηκε  σύνθε­ση τς λληνικς πραγματικότητος καί το Χριστιανισμο, δηλα­δή  λληνορθόδοξη παράδοση.  λληνικός πολιτισμός δω­σε τά μέσα διατυπώσεως καί κφράσεως στήν νεοπαγ ποκάλυψη το Χριστο στόν κόσμο. Στήν συνάντηση το Χριστιανισμο μέ τόν λληνισμό δέν χουμε ξελληνισμό το Χρι­στιανισμο, λλά κχριστιανισμό το λληνισμο. Τό πνευματικό περιεχόμενο το Χριστιανισμο ς θεία ποκάλυψη ξουδετέρωσε τό περιεχόμενο το λληνισμο, πού ταν φιλο­σοφικός στοχασμός νάμικτος μέ παγανιστικές δοξασίες, παρέ­λαβε μως π΄ ατόν λες τίς κατηγορίες σκέψεως, διανοήσεως, συλλογιστικς καί διατυπώσε­ως, τίς φομοίωσε δημιουργικά καί παρουσίασε μέσ ατν τό περιεχόμενο τς θείας ποκαλύψεως. πότε τό φανερούμενο θε­αν­δρικό σμα τς κκλησίας μέ νδυμα τήν λληνική πραγμα­τικότητα, πετέλεσε τό "νέον θνος" πού δέν γεννιέται μέσα πό μιά συγγένεια αματος, λλά μέ μιά λεύθερη εσοδο σ΄ να Σμα: "μες δέ γένος κλεκτόν, βασί­λειον εράτευμα, θνος γιον, λαός ες περιποίησιν... ο ο ποτέ λαός νν δέ λαός το Θεο" (Α΄ Πετρ. 2,9-10).

 Χριστιανισμός στό περιεχόμενό του ποτελε θεία πο­κά­λυψη καί χι κατασκεύασμα νθρωπίνης φαντασίας, πως συνέ­βαινε στά θρησκεύματα τς ποχς, μέ δαιμονική πο­κίνηση.

Στόν Χριστιανισμό χουμε θος διαφορετικό, παρουσία καί νέργεια Θεο πού δηγε στήν θέωση το νθρώπου.

Τό γεγονός κατά τόν γιο ωάννη τόν Χρυσόστομο τς ραγ­δαίας ξαπλώσεως τς διδασκαλίας το Χριστο πάνω σ΄ να πλουραλιστικό εδωλολατρικό κόσμο μέ μόνο τόν λόγο τν δώ­δεκα γραμμάτων διωτν καί πτωχν ψαράδων χωρίς τήν δύναμη τν πλων τς πιστήμης καί τν χρημάτων, ποδεικνύει τήν θεία προέλευση τς κκλησίας.

 διάδοση το Χριστιανισμο σ΄ λα τά κοινωνικά στρώ­ματα τς ατοκρατορίας δήγησε στήν πίσημη ναγνώρισή του πό τό Ρωμαϊκό κράτος. Σταθμός σ΄ υτή τήν ναγνώριση θεω­ρεται τό διάταγμα τν Μεδιολάνων, χάρις στό ποο κάθε χρι­στιανός μποροσε νά σκε λέυθερα τά χριστιανικά του καθήκοντα.

 Μ. Κωνσταντνος,  μπνευστής ατο το διατάγματος, βλέποντας τά συμφέροντα τς ατοκρατορίας νά βρίσκονται στήν νατολή, πό πόψεως οκονομίας, στρατηγικς καί πολιτισμο, μετέφερε στό Βυζάντιο, πόλη καί ερύτερη περιοχή καθαρά λληνική, τήν πρωτεύουσα τς ατοκρατορίας. Σ΄ ατή τήν περι­ο­χή δροσε οσιαστικά καί  Χριστιανισμός καί κτοτε πετέ­λεσε τό κέντρο τς λληνορθόδοξης παραδόσεως.