leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. φιλοδοξία το Καρλομάγνου ταν νά πανιδρύση τήν Ρωμαϊκή ατοκρατορία καί νά γίνη κοσμοκράτωρ. μως μπροστά του ρθωνόταν τό Βυζάντιο πού ταν  φυσικός κληρονόμος καί συνεχιστής το Ρωμαϊκο κράτους. Τό 797 νέβηκε στόν θρόνο τς Κωνσταντινουπόλεως  Ερήνη.  νοδος μις γυναίκας στόν ατοκρατορικό ξίωμα δέν κρίθηκε νόμιμη πό τόν Κάρολο,  θρόνος τς Ρωμαϊκς ατοκρατορίας θεωρήθηκε κενός, πργμα πού ποστήριξε καί  Πάπας καί τό 800  Καρλομάγνος στέφθηκε στήν Ρώμη ατοκράτωρ.  διος  Κάρολος καταλάβαινε τι χω­ρίς τήν συγκατάθεση το Βυζαντίου,  τίτλος του δέν εχε καμμιά πραγματική ξία. Γι΄ ατό κατέφυγε σέ διπλωματικό λιγμό ζη­τώ­ντας σέ γάμο τήν Ερήνη, στε νά μπορέση νά κυριαρχήση στό Βυζάντιο.  Ερήνη δέχθηκε, λλά τό 802 κθρονίστηκε καί τά σχέδια το Καρόλου ματαιώθηκαν.

πό τότε χωρίς καμμιά ξήγηση ρχισαν ο Φράγκοι νά ποκαλον τούς Ρωμηούς τς νατολς Γραικούς, πού ς πρτες γραπτές μαρτυρίες φαίνονται στόν "Καρολίγγειο κώδικα" καί στήν "στορία τν Λογγοβάρδων" το Παύλου διακόνου,  ποος βρι­σκό­ταν στήν αλή το Καρλομάγνου. πάρχει νσυνείδητη πο­­λι­­­τι­κή γραμμή πού παγορέυει μιά τέτοια παραποίηση.

Παράλληλα πιχειρεται μέ τήν μπνευση το Καρόλου  νσυνείδητη παραποίηση το δόγματος τς κκλησίας πού φορ τό Filioque, στε μαζί μέ τήν θνική διαφορά πού πέτυχαν μέ τήν νομασία Γραικός θέλησαν νά πετύχουν καί τήν θρησκευτική, γνωρίζοντας τι τσι δραιώνεται  διάσταση νάμεσά τους. Τό νομα Γραικός λαβε ποτιμητική σημασία στε  λέξη "grec" φτασε νά εναι συνώνυμη μέ τό πατεώνας στά Γαλλικά μέχρι καί τίς μέρες μας.  θρησκευτική διαφορά βασίστηκε πάνω σέ κατά παραγγελίαν καινοτομίες δημιουργώντας νέα θεολογία πού δέν στηριζόταν στήν περα τν Ρωμην Πατέρων, λλά σέ σή­μαντους Λατίνους συγγραφες, κυρίως στόν Αγουστνο,  ποος θεολογοσε μέ πλατωνικό στοχασμό καί χι μέ τήν πνευματική μπειρία τν Πατέρων, πού σαν γνωστοι σ΄ ατόν.

Θέλοντας ο Φράγκοι νά οκειοποιηθον γιά τόν αυτό τους τήν Ρωμαϊκή παράδοση καί πόσταση, κατασκεύασαν ατή τήν θρησκευτικοπολιτική διαφορά καί συγκρότησαν τήν διοπροσω­πί­α τς Δυτικς Ερώπης μέχρι καί σήμερα, στηριγμένη πάνω σ΄ ατή τήν ντιπαράθεση.