leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. κ νέου νακάλυψη τν λληνικν συγγραμμάτων π΄ τήν Δύση δήγησε σέ μιά πανάσταση στήν σκέψη καί θεολογία, διότι ᾿ἔπαυσε  παρουσία τς νοικούσης θείας χάριτος.  κίνηση τς ναγεννήσεως κατέληξε στά γνωστά ποτελέσματα το Δια­φω­τισμο, Ομανισμο, Ρομαντισμο, ρθολογισμο μέ φυσικές συνέπειες τόν λισμό καί θεϊσμό.

 πομάκρυνση πό τήν ζωή τν νθρώπων τς μπειρίας τς θείας Χάριτος, πού ξισορροπε τίς φυσικές δυνάμεις το νθρωπίνου ντος, δήγησε στόν μπειρισμό, στήν μπιστοσύνη τν ασθήσεων, τήν παρατήρηση καί τό πείραμα, ς προσπάθεια κατανοήσεως λου το πιστητο καί τν φυσικν φαινομένων. δ δράζονται λες ο σύγχρονες πιστμες καί  σύγχρονος πολιτισμός,  ποος παρόλο πού φαινομενικά θεωρεται ξυπη­ρε­τικός, ποβαίνει "σημέραι" καταστροφικός γιά τήν νθρώ­πινη παρξη, τίς κοινωνίες καί τήν φύση.

 δυναμία τς παπικς κκλησίας νά τροφοδοτήση πνευματικά τήν ναγεννωμένη δυτική κοινωνία προκάλεσε μιά κρίση μέσα στούς διους τούς κόλπους της. Προσπαθώντας νά πιβάλλη τήν θεολογικοφιλοσοφική θεωρία της στούς πιστούς της δημιούργησε τήν θρησκευτική μεταρρύθμιση το Λουθήρου,  ντιπαράθεση το ποίου φερε τήν ντιμεταρρύθμιση τν πα­πικν. Ατή συνίσταται στήν μόρφωση τν κληρικν, τήν δρυση μοναχικν ταγμάτων πως τν ησουϊτν, ο ποοι πρέσβευαν τήν πόλυτη πακοή στό Πάπα καί γενικά τούς νωτέρους, τήν ναβίωση τς ερς ξετάσεως, τήν πόλυτη αθεντία καί τό λάθητο το παπικς ξουσίας πού πιβλήθηκε μέ τήν Σύνοδο το Τριδέντου. Λόγ τς πιέσεως τν καθολικν γιναν μεγάλες ξεγέρσεις τν Διαμαρτυρομένων πού δημιούρ­γησαν τήν νεξαρτοποίηση καί σχυροποίηση τν κοσμικν ρ­χόντων, ταυτοχρόνως δέ τήν ποβάθμιση τς παπικς πιρρος.

πό τήν λλη μεριά  Ρωσική ρθοδοξία πού πί 800 χρόνια φερε τήν παράδοση το Βυζαντίου σ΄ λες τίς θεολογικές, λατρευτικές καί καλλιτεχνικές κφάνσεις της, παρατηρομε τόν 16 α. ποβάθμιση τς πνευματικότητός της μέ τήν καταδίκη το συχασμο στό πρόσωπο το γίου Μαξίμου το Γραικο,  ποος κκλήθη πό τόν Τσάρο νά ναβαθμίση πνευματικά καί μορφωτικά τήν Ρωσική κοινωνία. Λόγ το τι πεσήμαινε ε­θαρ­σς τίς οτοπίες καί τά σφάλματα τν γετν τς κκλησίας καί γενικώτερα τς Ρωσικς κοινωνίας, μή φειδομένου οδενός, συκοφαντήθηκε πό τούς ντιπάλους του, χασε τήν ενοια το Τσάρου καί φυλακίστηκε μέχρι τό τέλος τς ζως του.

 Ετσι μεινε λεύθερο τό πεδίο δράσεως καί πιδράσεως τς δυτικς νοοτροπίας πί τς Ρωσικς κοινωνίας καί πί Μ. Πέτρου γινε  μεγάλη κδυτικοποίηση τς Ρωσίας σέ λους τούς τομες. Παρέλαβε τήν νοοτροπία τν Φράγκων σέ τι φοροσε τήν να­τολική Ρωμηοσύνη, δηλαδή τήν διάκριση το Ρωμηο πό το Γραικο, τήν ποκίνηση καί ποστήριξη το θνοφυλετισμο, τήν δρυση τς Μ. Βουλγαρίας καί τήν κκλησιαστική νεξαρτο­ποίηση, πάντοτε μέσα στά ρια το Πανσλαυισμο. τσι  δυτική ντιπαράθεση μέ τήν νατολή πέκτησε καί λλον παδό, τήν νέα Ρωσική πραγματικότητα.