leftmodule
  • Greek
  • English

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
       ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π.)


δράση χρηματοδοτήθηκε πό τό πιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.)  “Αγροτική νάπτυξη - νασυγκρότηση τς παίθρου 2000 - 2006 ξονας 7” και συγχρηματοδοτήθηκε πό τό Ερωπαϊκό Γεωργικό Ταμεο Προσανατολισμο και γγυήσεων – Τμμα Προσανατολισμο.

This action was financed by the operation project “Rural development Reconstruction of the country 2000 – 2006 Axis 7” and also financed by the European Agricultural Fund Department. 

ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ρχιμ. Μαξμου

Καθηγουμνου . Μ. γ. Διονυσου το ν λμπ

 

  νθρωπος ξ ρχς πλσθη π τν Θε χωρς τν νγκη μεσολαβητο συνανθρπου ς καθοδηγο του. Κεντρικ στοιχεο τς πρξες του εναι  λευθερα. Παρνοντας τ κατ' εκνα π τν Θε,  ποος εναι πλυτα λεθερος, πρε τν λευθερα χι πλυτη μν, λγ τς κτιστοτητς του (γιατ πλυτη λευθερα χει μνο  κτιστος Θες), βασικ δ γι τν νπτυξη το καθ' μοωσιν το προσπου του. Οτε κα  Θες θλησε, π γπη, ν καταστ αθντης του, λλ τν λκυσε μ τν γπη του σ μι πρτατη διαπροσωπικ κοινωνα μαζ Του. Ατ  γπη το Θεο μαρτυρε τν νθεη καταγωγ μας κατ τν γιο ωννη τν Χρυσστομο. Ατ συνχει λα τ πλοιπα φυσικ διματα πο παρελβαμε π τν Θε, να π τ ποα εναι τ στοιχεο τς λευθερας, τ ποο διατηρεται λβητο, μ τ δυναττητα τς ποκτσεως τς κατ χριν θεας λευθερας βσει το καθ' μοωσιν.

  νγκη δηγν κα ξουσιν πλθε ξαιτας τς πτσεως κα τς ποστασας το νθρπου. πτση τν ποσνδεσε π τν γαπητικ κοινωνα το Θεο, το σκτισε τν νο, το στρησε τν θεο φωτισμ, πομακρνοντς τον π τν λθεια κα τν σκοπ το θεου προορισμο του. δημιουργα ντς του το φανταστικο περεγ, πο κατ τν γιο Γρηγριο τν Παλαμ εναι να κημα περττης περηφανεας μσα στν μτρα τς φαντασας, ντικατστησε τν Θε κα κατστη βασικ κντρο ναφορς κα λατρεας το λου νθρπου, τν γκλβισε στ ρια το αυτο του, χωρς ν χη τν δυναττητα ν πεγκλωβισθ μ τς δικς του δυνμεις. ντικατεστθη πνευματικς νος του, πο μ τν δναμη το Πνεματος γεννοσε τν θεολογικ λγο κα ρμνευε λη, τν παραδεδομνη σ' ατν, ρατ κα ἀόρατη κτση, π τν αχμαλωτισμνο κα σατανοκρατομενο κα διοτελ νο κα βυθσθηκε στν ζοφδη βυσσο τς πτσεως. τσι προσβλλεται  ρχικ καταβολ το θεοειδος στοιχεου τς λευθερας κα γι τν πιστροφ του στ ρχαον κλλος τς θεσεως, χρησιμοποιε τν πρξη τς ατοθεσεως, πο εναι ξαρση ωσφορικς περηφανεας,  ποα δηλητηριζει ντ ν προγη τν θεο σκοπ του. Τν τυφλνει κα τν αχμαλωτζει "κνοντς τον παρφρονα κα δσμιο το δη". Κα ν πρν πσει τηροσε τς ντολς το Θεο κα πολμβανε λα τ γαθ του, μετ τν παρβαση, πιχερησε ν προστατευθ π τν πειλ ατ το θαντου κα το δου, χρησιμοποιντας τ ξς ψετικα στηργματα, τ ποα ταυτοχρνως τν πομακρνουν π τν ζω το Θεο: α) πστευσε στν κρση τς λογικς του κα στ διον θλημ του, μ τν ποα πκτησε τν πλνη τς ατοθεσεως κα γειρε τεχος μεταξ το Θεο κα το αυτο του, β) κολοθησε τν ρμ πρς τς δονς τν ασθσεων μ τς ποες πκτησε τ νεκρ πνεμα τς φιλαυτας,  ποα κατ τος Πατρας, εναι παρλογη γπη στ σμα το νθρπου, κα γ) γι ν ναπληρση τ κεν πο δημιοργησε  πουσα το Θεο, πιδθηκε στν πκτηση τν λικν γαθν μ τν ποα νμιζε τι θ ασθανθ σφλεια, στν οσα μως το σκτισε τν νο κα το σκλρηνε τν καρδι κα τν δγησε στν φρονη λατρεα τς λης (εδωλολατρα).